Narrow Round Vase

Narrow Round Vase


4-1/4" Round x 9-1/4"H Glass Vase